Ota yhteyttä

Terveellinen työympäristö on uusi normaali

Miltä koronan jälkeinen maailma tulee näyttämään, ja mitä vaatimuksia toimitiloille asetetaan, jotta voimme palata töihin turvallisin mielin?

Kevään 2020 poikkeustilanne on pakottanut ihmiset oppimaan tekemään töitä kotona, jos työnkuva sen vain mahdollistaa. Etätyön mukanaan tuomista tuntemuksista on ehditty kirjoittaa jo lukuisia artikkeleita – puolesta ja vastaan. Toisille se tuntuu sopivan ja toiset taas kärsivät ihmiskontaktien vähyydestä ja puutteellisesta vuorovaikutuksesta. Moni asia voi näyttäytyä kirjoitettuna mustavalkoisemmalta kuin kasvokkain keskusteltuna, jolloin aiheutuu turhia väärinymmärryksiä.

Takaisin ei ole paluuta – tältä näyttää toimistotilojen uusi normaali

Voisiko onni löytyä näiden kahden maailman välistä? Miltä kuulostaisi turvallinen työympäristö, jossa yhdistyvät toimisto- ja etätyön parhaat puolet, tilat jossa sinulla on mahdollisuus tehdä työtäsi kaikessa rauhassa ja olla kuitenkin lähellä kollegoitasi? Toimistotyö tuo mukanaan rutiineja, jotka auttavat jaksottamaan työtä sekä auttaa tekemään rajaa elämään työn ja kodin välille.

Tulevaisuudessa konttori voi olla yhä useammin kohtaamispaikka, jossa käydään vain tarvittaessa. Paikka, jossa yhä harvemmin on omia työpistettä. Sen sijaan toimistossa on tarvittava määrä erilaisia tiloja, jotka muovautuvat erilaisten käyttötarpeiden mukaan. Vaikka useampi siirtyisi etätöihin, toimistojen neliöt voivat säilyä turvallisuussyistä entisellään.

Well-sertifikaatti näyttää suuntaa

Työntekijöiden tasapainoista arkea ja työstä palautumista tukevat toimitilat ovat työnantajalle merkittävä etu: parhaat osaajat hakeutuvat yrityksiin, jotka kykenevät tarjoamaan kokonaisvaltaisen, hyvän työntekijäkokemuksen. Tämä pitää sisällään myös toimivan työympäristön, joka palvelee paitsi tehokasta työskentelyä myös virkistäytymistä ja hyvinvointia.

WELL v2 ™ -luokitus on ensimmäinen kansainvälinen rakentamisen laatuluokitus, joka perustuu kymmenen hyvinvointiin vaikuttavan osa-alueen mittaamiseen. Laadukas sisäilma, miellyttävät materiaalit, luonnonvalo, liike ja vihreys ovat Swing Housen laadun ajureita. Yrityksille työntekijöiden henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin panostaminen on sijoitus tulevaisuuteen!